PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.4.ATENCIÓ SOCIAL
Vetllar pel sectors socials més fàcilment vulnerables per raons econòmiques i socials.
2.4.8.
Impulsar un nou model de distribució d’aliments que incorpori tots els agents i proveïdors de la ciutat.

0%
2.4.8.1.
Dissenyar i liderar la posada en marxa un nou Model Social de distribució d’aliments, que incorpori tots els agents i proveïdors de la ciutat, per tal d’assegurar una cobertura més equitativa i coordinada de les necessitats alimentàries bàsiques.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %