PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.4.ATENCIÓ SOCIAL
Vetllar pel sectors socials més fàcilment vulnerables per raons econòmiques i socials.
2.4.7.
Ampliar els serveis d’atenció domiciliària en la línia d’avançar cap a la universalitat.

100%
2.4.7.1.
Ampliar els serveis d’atenció domiciliària en la línia d’avançar cap a la universalitat.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %