PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.4.ATENCIÓ SOCIAL
Vetllar pel sectors socials més fàcilment vulnerables per raons econòmiques i socials.
2.4.6.
Instar a les administracions que hi tenen competències a ampliar els recursos humans i materials destinats a atendre les problemàtiques socials.

98,8%
2.4.6.1.
Continuar negociant amb la Generalitat el desplegament efectiu de les seves competències.

97,6%
2.4.6.2.
Continuar negociant amb la Diputació de Barcelona aquells acords que ajudin a ampliar els recursos humans i materials per atendre les problemàtiques socials.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %