PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.4.ATENCIÓ SOCIAL
Vetllar pel sectors socials més fàcilment vulnerables per raons econòmiques i socials.
2.4.4.
Crear un servei d’acolliment temporal per a situacions d’emergència social per a persones i famílies.

25%
2.4.4.1.
Servei que inclogui els serveis de dutxes, bugaderia i rober amb estratègies adequades a les noves necessitats socials.

25%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %