PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.4.ATENCIÓ SOCIAL
Vetllar pel sectors socials més fàcilment vulnerables per raons econòmiques i socials.
2.4.3.
Desenvolupar un pla de comunicació per informar sobre què són els serveis socials així com les responsabilitats ciutadanes en aquest àmbit.

85%
2.4.3.1.
Finestreta única d’informació pels serveis socials.

90%
2.4.3.2.
Elaboració del Pla de Comunicació.

80%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %