PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.4.ATENCIÓ SOCIAL
Vetllar pel sectors socials més fàcilment vulnerables per raons econòmiques i socials.
2.4.2.
Potenciar el Circuit Local d’Atenció Primària i acabar la implantació de la xarxa d'Ubasp per a tots els barris, i garantir una atenció de qualitat a les urgències i emergències socials.

100%
2.4.2.1.
Elaboració dels protocols en l’actuació en situacions d’emergències socials.

100%
2.4.2.2.
Completar la xarxa d'Ubasp a la població.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %