PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.4.ATENCIÓ SOCIAL
Vetllar pel sectors socials més fàcilment vulnerables per raons econòmiques i socials.
2.4.1.
Promoure un acord entre les administracions públiques per elaborar un pla concertat de serveis socials.

98,8%
2.4.2.
Potenciar el Circuit Local d’Atenció Primària i acabar la implantació de la xarxa d'Ubasp per a tots els barris, i garantir una atenció de qualitat a les urgències i emergències socials.

100%
2.4.3.
Desenvolupar un pla de comunicació per informar sobre què són els serveis socials així com les responsabilitats ciutadanes en aquest àmbit.

85%
2.4.4.
Crear un servei d’acolliment temporal per a situacions d’emergència social per a persones i famílies.

25%
2.4.5.
Crear el Consell Municipal de Benestar Social.

0%
2.4.6.
Instar a les administracions que hi tenen competències a ampliar els recursos humans i materials destinats a atendre les problemàtiques socials.

98,8%
2.4.7.
Ampliar els serveis d’atenció domiciliària en la línia d’avançar cap a la universalitat.

100%
2.4.8.
Impulsar un nou model de distribució d’aliments que incorpori tots els agents i proveïdors de la ciutat.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %