PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.3.INFÀNCIA I FAMÍLIA
Augmentar la prestació de serveis i millorar l’atenció a les famílies així com incentivar la protecció de la infància.
2.3.8.
Implantar en tot el territori el circuit contra el maltractament infantil.

35,7%
2.3.8.1.
Implantar en tot el territori el circuit contra el maltractament infantil.

35,7%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %