PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.3.INFÀNCIA I FAMÍLIA
Augmentar la prestació de serveis i millorar l’atenció a les famílies així com incentivar la protecció de la infància.
2.3.7.
Mantenir i adequar les activitats de lleure a les necessitats dels ciutadans (casals d’estiu, ludoteques, etc.).

87,5%
2.3.7.1.
Obrir l’oferta de casals d’estiu als adolescents i mantenir l’oferta a infants

100%
2.3.7.2.
Consolidar i millorar els serveis de ludoteques

100%
2.3.7.3.
Crear una xarxa amb totes les ofertes de lleure infantil d’estiu

50%
2.3.7.4.
Facilitar l’accés a les activitats de lleure d’estiu als col.lectius més desfavorits

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %