PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.3.INFÀNCIA I FAMÍLIA
Augmentar la prestació de serveis i millorar l’atenció a les famílies així com incentivar la protecció de la infància.
2.3.3.
Potenciar les relacions de col·laboració entre les associacions que treballen a l’àmbit infantil adolescent.

100%
2.3.3.1.
Elaborar convenis de col.laboració amb les entitats d’iniciativa social

100%
2.3.3.2.
Fomentar el treball en xarxa entre les entitats d’aquest àmbit (Infància i Família).

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %