PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.2.PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fer de Sant Boi una ciutat per a tothom destinant més recursos per a la plena integració de les persones amb discapacitat.
2.2.7.
Reforçar la col·laboració amb les entitats de l’àmbit.

70%
2.2.7.1.
Fomentar la participació activa de les persones amb discapacitat i les seves entitats representatives en la vida social del municipi i en la presa de decisions.

70%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %