PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.2.PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fer de Sant Boi una ciutat per a tothom destinant més recursos per a la plena integració de les persones amb discapacitat.
2.2.6.
Facilitar l’accés de les persones discapacitades amb mobilitat reduïda al tipus de transport més adient en cada cas, sempre des de la perspectiva de la normalització.

100%
2.2.6.1.
Facilitar l’accés de les persones discapacitades amb mobilitat reduïda al tipus de transport més adient en cada cas (Servei de transport adaptat, transport públic normalitzat...).

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %