PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.2.PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fer de Sant Boi una ciutat per a tothom destinant més recursos per a la plena integració de les persones amb discapacitat.
2.2.5.
Intensificar les accions adreçades a la projecció laboral de les persones amb discapacitat: formació, intermediació laboral, clausulat social, etc.

100%
2.2.5.1.
Continuar amb les contractacions ja existents amb els Centres Especials de Treball, activitat de neteja i manteniment de jardineria.

100%
2.2.5.2.
Accions adreçades a la projecció social i/o laboral de les persones amb discapacitat (Mantenir els cursos de formació, consolidar el Servei d'Intermediació Laboral en col.laboració amb CORESSA, impulsar la implantació del PSI,...).

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %