PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.2.PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fer de Sant Boi una ciutat per a tothom destinant més recursos per a la plena integració de les persones amb discapacitat.
2.2.4.
Potenciar el desenvolupament d’activitats adreçades a la projecció social, cultural i de lleure de les persones amb discapacitat.

82,3%
2.2.4.1.
Consolidar el “Servei d’atenció especialitzada a la persona amb discapacitat i/o la seva família”.

100%
2.2.4.2.
Continuar i millorar l’activitat de taller de manualitats per a persones amb discapacitat.

80%
2.2.4.3.
Potenciar la integració social normalitzada en els àmbits del lleure, esport, art i cultura.

67%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %