PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.2.PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fer de Sant Boi una ciutat per a tothom destinant més recursos per a la plena integració de les persones amb discapacitat.
2.2.3.
Facilitar la posada en marxa d’equipaments per a persones amb discapacitat (residències, pisos tutelats i centres especials de treball) i demanar a les administracions competents els recursos necessaris per fer-ho.

95,3%
2.2.3.1.
Seguiment del procés constructiu, posta en marxa i funcionament, del pluriequipament (Centre de Dia i Residència) per a persones amb discapacitat del municipi, i vehiculitzar la participació del teixit associatiu en tots els processos vinculats a aquest procés.

100%
2.2.3.2.
Seguiment del procés constructiu, posta en marxa i funcionament, de un Centre Especial de Treball amb FLISA de la corporació ONCE.

100%
2.2.3.3.
Participar en el procés de creació i gestió de la llar residència (pisos tutelats).

86%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %