PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.2.PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fer de Sant Boi una ciutat per a tothom destinant més recursos per a la plena integració de les persones amb discapacitat.
2.2.1.
Aprovar el pla municipal per a persones amb discapacitat.

72%
2.2.1.1.
Realitzar i aprovar el Programa que articuli les accions que es realitzin a nivell municipal i local adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

72%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %