PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.2.PERSONES AMB DISCAPACITAT
Fer de Sant Boi una ciutat per a tothom destinant més recursos per a la plena integració de les persones amb discapacitat.
2.2.1.
Aprovar el pla municipal per a persones amb discapacitat.

72%
2.2.2.
Continuar implementant el pla d’accessibilitat per tal d’aconseguir l’accessibilitat universal.

79,2%
2.2.3.
Facilitar la posada en marxa d’equipaments per a persones amb discapacitat (residències, pisos tutelats i centres especials de treball) i demanar a les administracions competents els recursos necessaris per fer-ho.

95,3%
2.2.4.
Potenciar el desenvolupament d’activitats adreçades a la projecció social, cultural i de lleure de les persones amb discapacitat.

82,3%
2.2.5.
Intensificar les accions adreçades a la projecció laboral de les persones amb discapacitat: formació, intermediació laboral, clausulat social, etc.

100%
2.2.6.
Facilitar l’accés de les persones discapacitades amb mobilitat reduïda al tipus de transport més adient en cada cas, sempre des de la perspectiva de la normalització.

100%
2.2.7.
Reforçar la col·laboració amb les entitats de l’àmbit.

70%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %