PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.12.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure la participació activa de tota la ciutadania en la construcció d’una ciutat oberta i plural.
2.12.9.
Definir l'abast i assignar objectius als processos de participació, dissenyant mecanismes de participació i seguiment adequats a cada tema.

72,5%
2.12.9.1.
Dissenyar mecanismes de participació adaptats a cada situació, definint d’antuvi l’objectiu i l’abast del procés participatiu.

75%
2.12.9.2.
Facilitar la participació dels ciutadans a títol individual.

70%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %