PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.12.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure la participació activa de tota la ciutadania en la construcció d’una ciutat oberta i plural.
2.12.8.
Incorporar sistemàticament una fase de participació pública preliminar en els processos d'elaboració de programes, plans i projectes municipals.

90%
2.12.8.1.
Incorporar sistemàticament una fase de participació pública preliminar en els processos d'elaboració de programes, plans i projectes municipals.

80%
2.12.8.2.
Incorporar memòries participatives en els processos d'elaboració de projectes d'obres.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %