PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.12.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure la participació activa de tota la ciutadania en la construcció d’una ciutat oberta i plural.
2.12.6.
Potenciar la vertebració del teixit associatiu, donant suport a la creació de la coordinadora d’associacions de Sant Boi.

54%
2.12.6.1.
Donar suport a la creació de la Coordinadora d’Entitats de Sant Boi

100%
2.12.6.2.
Promoure la formació dels dirigents associatius

66%
2.12.6.3.
Promoure l’accés de les entitats a serveis d’assessorament especialitzat en gestió associativa

50%
2.12.6.4.
Actualitzar, depurar i redefinir les funcions del Registre Municipal d’Entitats

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %