PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.12.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure la participació activa de tota la ciutadania en la construcció d’una ciutat oberta i plural.
2.12.5.
Donar suport a les iniciatives de les associacions i entitats de Sant Boi.

79,2%
2.12.5.1.
Donar suport a les iniciatives de les associacions i entitats de Sant Boi.

58,5%
2.12.5.2.
Establir mecanismes per fer un millor seguiment del desenvolupament dels projectes associatius, per tal de mesurar el seu impacte social.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %