PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.12.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure la participació activa de tota la ciutadania en la construcció d’una ciutat oberta i plural.
2.12.2.
Vetllar pel compliment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans.

0%
2.12.2.1.
Realitzar una auditoria que analitzi l’estat de compliment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans.

0%
2.12.2.2.
Compliment de la funció de seguiment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans per part del Consell de Ciutat.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %