PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.12.PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promoure la participació activa de tota la ciutadania en la construcció d’una ciutat oberta i plural.
2.12.10.
Fer el pressupost (començant pel d’inversions) amb mecanismes de “pressupostos participatius”.

100%
2.12.10.1.
Introduir mecanismes de participació en l’elaboració dels pressupostos

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %