PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.9.
Enfortir les campanyes de sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat solidària.

99,5%
2.11.9.1.
Organització del Sant Jordi Solidari

100%
2.11.9.2.
Organització de la Carpa de la Solidaritat de la Fira de la Puríssima

100%
2.11.9.3.
Organització del Barrejant, trobada de la solidaritat

98,4%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %