PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.7.
Continuar destinant l’1% dels recursos propis de l’Ajuntament a programes de cooperació i solidaritat amb els països del sud.

100%
2.11.7.1.
Acord entre l’àrea econòmica i cooperació i solidaritat sobre quines partides d’ingressos s’han de considerar com a recursos propis i quines partides de despesa s’han de considerar com a programes de cooperació i solidaritat amb els països del sud.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %