PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.5.
Aprovar el Pla d’acollida i d’integració dels nou vinguts.

93,3%
2.11.5.1.
Aprovar el Pla d’acollida i d’integració dels nou vinguts.

86,6%
2.11.5.2.
Demanar el dret de vot pels immigrants no comunitaris

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %