PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.4.
Treballar per establir línies de codesenvolupament amb aquells països de procedència majoritària de les persones estrangeres a la nostra ciutat.

30%
2.11.4.1.
Establir línies de codesenvolupament amb aquells països de procedència majoritària de les persones estrangeres a la nostra ciutat.

30%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %