PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.2.
Consolidar i enfortir la comissió de Participació Ciutadana d’Immigració i Ciutadania.

100%
2.11.2.1.
Consolidar i enfortir la comissió de Participació Ciutadana d’Immigració i Ciutadania.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %