PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.13.
Prioritzar línies d'ajut a productes de comerç just.

92,5%
2.11.13.1.
Participació en la Xarxa per la Compra Pública Ètica de roba i tèxtils

95%
2.11.13.2.
Introducció de productes de comerç just en les compres municipals

90%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %