PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.12.
Fomentar i donar suport al voluntariat per al desenvolupament de projectes de cooperació

87,5%
2.11.12.1.
Recolzament de les estades de voluntaris de cooperació a les ciutats agermanades de Marianao i San Miguelito.

75%
2.11.12.2.
Campanya de promoció del voluntariat a projectes de cooperació.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %