PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.11.
Dotar el centre de recursos i documentació per la solidaritat perquè continuï sent un punt de referència en l’àmbit local i comarcal.

83,3%
2.11.11.1.
Programa anual d’activitats adreçat a entitats de solidaritat, al món de l’ensenyament i a la ciutadania en general.

50%
2.11.11.2.
Dotació i actualització del material documental necessari per l’atenció personalitzada als usuaris del centre.

100%
2.11.11.3.
Àmplia difusió de les activitats i serveis del Centre.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %