PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.10.
Enfortir els agermanaments solidaris i igualitaris i propiciar el diàleg i els intercanvis entre la ciutadania de Sant Boi i els pobles agermanats.

97,5%
2.11.10.1.
Agermanaments solidaris.

100%
2.11.10.2.
Agermanaments igualitaris.

95%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %