PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.11.NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Fomentar la construcció d’una ciutat oberta, integradora i solidària.
2.11.1.
Cercar el consens en les polítiques que atenen el fenomen migratori.

100%
2.11.2.
Consolidar i enfortir la comissió de Participació Ciutadana d’Immigració i Ciutadania.

100%
2.11.3.
Enfortir els punts d’informació i assessorament a les persones immigrades.

76,7%
2.11.4.
Treballar per establir línies de codesenvolupament amb aquells països de procedència majoritària de les persones estrangeres a la nostra ciutat.

30%
2.11.5.
Aprovar el Pla d’acollida i d’integració dels nou vinguts.

93,3%
2.11.6.
Aprovar el Pla municipal de cooperació i solidaritat.

94%
2.11.7.
Continuar destinant l’1% dels recursos propis de l’Ajuntament a programes de cooperació i solidaritat amb els països del sud.

100%
2.11.8.
Promoure una xarxa de ciutats que donen suport al comerç just i solidari.

90%
2.11.9.
Enfortir les campanyes de sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat solidària.

99,5%
2.11.10.
Enfortir els agermanaments solidaris i igualitaris i propiciar el diàleg i els intercanvis entre la ciutadania de Sant Boi i els pobles agermanats.

97,5%
2.11.11.
Dotar el centre de recursos i documentació per la solidaritat perquè continuï sent un punt de referència en l’àmbit local i comarcal.

83,3%
2.11.12.
Fomentar i donar suport al voluntariat per al desenvolupament de projectes de cooperació

87,5%
2.11.13.
Prioritzar línies d'ajut a productes de comerç just.

92,5%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %