PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.9.
Continuar realitzant projectes que facilitin la mobilitat dels joves entre diferents països com a element d’enriquiment educatiu i cultural.

100%
2.10.9.1.
Mantenir i consolidar l’oferta de servei de voluntariat Europeu

100%
2.10.9.2.
Facilitar la mobilitat als joves mitjançant projectes d’intercanvis i camps de treball

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %