PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.8.
Facilitar eines, assessorament i recursos a les entitats i els grups juvenils per tal que puguin desenvolupar els seus projectes, enfortint el teixit associatiu.

100%
2.10.8.1.
Mantenir i consolidar els convenis de col.laboració amb les entitats, grups juvenils i joves individuals

100%
2.10.8.2.
Consolidar les subvencions per formació, organització de concerts...per els joves creadors

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %