PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.7.
Professionalitzar els casals de joves

100%
2.10.7.1.
Elaborar un pla de viabilitat

100%
2.10.7.2.
Presentar el pla i proposar el seu aprovament a les associacions que gestionan actualment els casals

100%
2.10.7.3.
Posar en marxa el pla de forma gradual

100%
2.10.7.4.
Facilitar i col.laborar en la formació continuada dels nous professionals

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %