PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.6.
Destinar un percentatge fix de sòl públic edificable a la construcció d'habitatges a preu assequible de venda o de lloguer per a joves (Borsa d'habitatge jove).

99,7%
2.10.6.1.
Reservar el sol (Borsa d'habitatge jove)

100%
2.10.6.2.
Aplicar les lògiques juvenils al disseny dels habitatges (Borsa d'habitatge jove)

100%
2.10.6.3.
Construcció i lliurament dels habitatges (Borsa d'habitatge jove)

99%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %