PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.5.
Ampliar i adaptar a les necessitats dels joves els canals de comunicació, informació i participació.

100%
2.10.5.1.
Crear una pàgina Web de joventut

100%
2.10.5.2.
Facilitar espais d’espressió als joves en els mitjans de comunicació municipals

100%
2.10.5.3.
Crear nous espais i elements de difusió per als joves.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %