PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.4.
Adequar els serveis i les activitats als horaris, a les necessitats i demandes del jovent.

80%
2.10.4.1.
Consolidar i crear programacions estables per a joves (musica, cinema, tallers, sortides...)

100%
2.10.4.2.
Consolidar i millorar els serveis estables per a joves (sales d’estudi, sales multimedia, locals d’assaig....)

60%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %