PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.3.
Promoure i facilitar la participació dels joves en els assumptes públics, i continuar donant-los assessorament en temes de formació, treball i habitatge.

100%
2.10.3.1.
Mantenir els projectes autogestionats pels joves

100%
2.10.3.2.
Obrir noves formes de participació dels joves

100%
2.10.3.3.
Mantenir i crear nous espais que facilitin el diàleg entre els joves i l’ajuntament

100%
2.10.3.4.
Mantenir el Punt com a referent en l’assessorament i informació juvenil

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %