PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.2.
Desenvolupar el Pla Jove com a instrument d’implementació i coordinació de les polítiques públiques de joventut.

100%
2.10.2.1.
Aprovar el programa transversal al Ple (Desenvolupament del Pla Jove).

100%
2.10.2.2.
Desenvolupar el programa (Pla Jove)

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %