PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.10.JOVES
Potenciar polítiques que afavoreixin la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels joves.
2.10.1.
Crear el Centre de Recursos i Serveis per a Joves.

87,5%
2.10.1.1.
Construir o rehabilitar un edifici (Creació del Centre de Recursos i Serveis per a Joves)

50%
2.10.1.2.
Elaboració Pla usos (Creació del Centre de Recursos i Serveis per a Joves).

100%
2.10.1.3.
Disseny dels models de gestió (Creació del Centre de Recursos i Serveis per a Joves).

100%
2.10.1.4.
Posar en marxa l’equipament (Creació del Centre de Recursos i Serveis per a Joves).

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %