PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.1.GENT GRAN
Millorar l’atenció a la gent gran en el seu domicili i amb nous equipaments que ampliïn la xarxa de serveis a aquest col·lectiu.
2.1.8.
Instar l’Entitat Metropolitana del Transport que fixi criteris comuns per la utilització de la Targeta Rosa.

100%
2.1.8.1.
Instar l’Entitat Metropolitana del Transport que fixi criteris comuns per la utilització de la Targeta Rosa.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %