PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.1.GENT GRAN
Millorar l’atenció a la gent gran en el seu domicili i amb nous equipaments que ampliïn la xarxa de serveis a aquest col·lectiu.
2.1.7.
Continuar elaborant programes de formació contínua per a la gent gran en temes com les noves tecnologies, l’alfabetització, etc., en el marc del Pla municipal de formació d’adults.

96,5%
2.1.7.1.
Crear grups d’alfabetització en castellà i català, per a les persones que no accedeixen als serveis normalitzats

93%
2.1.7.2.
Continuar amb les Xerrades informatives de diversos temes d’interés per a la gg.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %