PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.1.GENT GRAN
Millorar l’atenció a la gent gran en el seu domicili i amb nous equipaments que ampliïn la xarxa de serveis a aquest col·lectiu.
2.1.5.
Crear més horts lúdics com a activitat d’oci i saludable per a la gent gran.

0%
2.1.5.1.
Adjudicació segona fase horts lúdics.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %