PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.1.GENT GRAN
Millorar l’atenció a la gent gran en el seu domicili i amb nous equipaments que ampliïn la xarxa de serveis a aquest col·lectiu.
2.1.4.
Potenciar la participació activa de les persones grans a través del consell municipal de la gent gran, de la coordinació de les associacions de gent gran i de la participació en els diferents consells.

73,6%
2.1.4.1.
Difondre les accions que s’organitzen des del CMGG vers altres col·lectius

100%
2.1.4.2.
Millorar la coordinació i participació entre les Associacions específiques d’aquest àmbit

85,7%
2.1.4.3.
Potenciar la representativitat de la Gent Gran en els diferents Consells Sectorials.

35%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %