PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.1.GENT GRAN
Millorar l’atenció a la gent gran en el seu domicili i amb nous equipaments que ampliïn la xarxa de serveis a aquest col·lectiu.
2.1.3.
Potenciar i ampliar la utilització dels recursos específics per a gent gran que ja estan en marxa (telèfon de protecció gent gran, Punt de Voluntariat i servei de teleassistència).

73,9%
2.1.3.1.
Difondre un telèfon de protecció per a la gent gran.

71,4%
2.1.3.2.
Potenciar el Punt de Voluntariat per a gent gran per a la realització de tasques de suport a la gent gran i pel desenvolupament de projectes concrets.

50,2%
2.1.3.3.
Ampliar el servei de Teleassistència per a la Gent Gran.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %