PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.1.GENT GRAN
Millorar l’atenció a la gent gran en el seu domicili i amb nous equipaments que ampliïn la xarxa de serveis a aquest col·lectiu.
2.1.2.
Promoure la creació de nous recursos socials per a la gent gran, que atenguin les seves necessitats reals.

100%
2.1.2.1.
Realitzar el control i seguiment de l'oferta de recursos per a la gent gran del municipi.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %