PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.1.GENT GRAN
Millorar l’atenció a la gent gran en el seu domicili i amb nous equipaments que ampliïn la xarxa de serveis a aquest col·lectiu.
2.1.1.
Ampliar i millorar l’oferta de serveis a la gent gran per millorar-ne la qualitat de vida, i permetre a les persones grans d’envellir a casa amb el suport d’un Pla d’atenció domiciliària més ambiciós, actualitzant els barems.

100%
2.1.1.1.
Tenir coneixement dels dèficits de l’oferta actual de tots els serveis d'atenció domiciliària que es presten en l'actualitat.

100%
2.1.1.2.
Revisar el barem socioeconòmic del Servei d'Atenció Domiciliària.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %