PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
2.BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
Millorar la qualitat de vida de les persones i fer Sant Boi més cohesionat, solidari i cívic
2.1.GENT GRAN
Millorar l’atenció a la gent gran en el seu domicili i amb nous equipaments que ampliïn la xarxa de serveis a aquest col·lectiu.
2.1.1.
Ampliar i millorar l’oferta de serveis a la gent gran per millorar-ne la qualitat de vida, i permetre a les persones grans d’envellir a casa amb el suport d’un Pla d’atenció domiciliària més ambiciós, actualitzant els barems.

100%
2.1.2.
Promoure la creació de nous recursos socials per a la gent gran, que atenguin les seves necessitats reals.

100%
2.1.3.
Potenciar i ampliar la utilització dels recursos específics per a gent gran que ja estan en marxa (telèfon de protecció gent gran, Punt de Voluntariat i servei de teleassistència).

73,9%
2.1.4.
Potenciar la participació activa de les persones grans a través del consell municipal de la gent gran, de la coordinació de les associacions de gent gran i de la participació en els diferents consells.

73,6%
2.1.5.
Crear més horts lúdics com a activitat d’oci i saludable per a la gent gran.

0%
2.1.6.
Millorar l’oferta d’activitats esportives.

2,2%
2.1.7.
Continuar elaborant programes de formació contínua per a la gent gran en temes com les noves tecnologies, l’alfabetització, etc., en el marc del Pla municipal de formació d’adults.

96,5%
2.1.8.
Instar l’Entitat Metropolitana del Transport que fixi criteris comuns per la utilització de la Targeta Rosa.

100%
2.1.9.
Ampliar l’oferta del servei de menjador comunitari per a la gent gran.

25%
2.1.10.
Aprovar el Pla Municipal de la Gent Gran.

100%
2.1.11.
Elaborar un Mapa d'equipaments per a gent gran amb anàlisi de necessitats reals a Sant Boi.

100%
2.1.12.
Ajudar el servei de transport adaptat per a persones grans.

100%
2.1.13.
Reclamar la universalització del servei d'assistència de les persones grans.

100%
2.1.14.
Reclamar la dignificació de les pensions.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %